Home Photo gallerySubmissionAboutRelated AreasSymposia
Call for PapersFeesLoginKeynote SpeakersCommitteesImportant DatesAuthor's KitLocationHotelsCity InformationContact usSponsors
WORKSHOP PROGRAM
  Registration 09:00 10:00        
Date Session Time Venue Speakers Topic Chair
05 NOVEMBER 2009   10:00  10:10   Sıtkı Alp
Founder, Chairman of Board of Trustees,Çankaya University
Welcome Address  
Opening Session 10:10 10:20 RED HALL Prof. Dr. Alaeddin Tileylioğlu 
Dean, Faculty of Economics & Administrative Sciences, Chair of the Workshop, Çankaya University
Welcome and Introduction to Workshop  
Keynote
Speaker
10:20 11:00   Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç Rector, Honorary President of the Workshop, Çankaya University Yenilikçi Bir Bölge İnşa Edebilmek İçin Gerekli Olan EKO Sistemi Nasıl Yaratabiliriz?  
Plenary Session 1 11:00 12:00 RED HALL Prof. Dr. Ray Oakey
Professor of Business Development, University of Manchester
Clusters: An Examination of Myths and Realities  
Lunch 12:00
13:00
       
Session 1 13:00 14:30 BLUE HALL Quamrul Islam 
Kingston Business School, United Kingdom
Adaptation and Innovation Performance Measures Used in Strategic Decision Making Under a Bilateral Governance Structure Prof. Dr. Nahit Töre
Sudi Apak
Ercan Sarıdoğan
Ayhan Uçak
Beykent University
Marmara University
Trakya University, Turkey
Macroeconomic Determinants of Innovation in High-Income OECD Countries
Dilek Çetindamar
Ayşe Günsel 
Sabancı University - Gebze Institute of Technology, Turkey
Istanbul: A Candidate City for the Global Innovation League?
Arif Orçun Sakarya Çankaya University, Turkey Recent Initiatives' Contribution on Regional Innovation in Turkey
Session 2 14:30 15:30 BLUE HALL Ferda Can Çetinkaya
Levent Kandiller
Benhür Satır
Mehmet Umutlu 
Çankaya University, Turkey
Sector Selection for Cluster Formation at OSTİM Industrial Zone: An AHP Application Prof. Dr. Ramazan Aktaş
Jacques Lundja  RFC Institution - Democratic Republic of Congo Strategic Industrial Policy
Ivan Polajzer
University of Ljubljana, Republic of Slovenia
A Gigaeconomic Perspective on Increasing the Prosperity of Humankind with Clusters
Coffee Break 15:30 16:00        
Panel Session 1
(in Turkish)
KOBİ'ler ve Kümelenme
    Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu
Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi                                
KOBİ'ler de Girişimcilik ve İnovasyon Prof. Dr. Alaeddin Tileylioğlu
16:00 17:30 RED HALL Prof. Dr. Metin Durgut 
ODTÜ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,  Öğretim Üyesi
Küme Politikaları Üzerine Düşünceler
    Doç. Dr. Erol Sayın
ODTÜ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Öğretim Üyesi
Türkiye'de Küme Kavramı ve Uygulama Öyküsü
WORKSHOP PROGRAM
  Registration 09:00 10:00        
Date Session Time Venue Speakers Topic Chair
06 NOVEMBER 2009 Plenary Session 2

Keynote Speaker
10:00 11:00 BLUE
HALL
Prof. Dr. Roger Stough 
Vice President for Research and Economic Development, NOVA Endowed Chair and Professor of Public Policy, George Mason University
Strategic and Diagnostic Development Methods for Innovative Industrial Clusters  
Coffee Break 11:00 11:30        
Session 3 11:30 13:00 BLUE HALL Sedef Akgüngör
Yaprak Gülcan
Yeşim Kuştepeli     
Dokuz Eylül University, Turkey
Knowledge Bases and Turkish Textile Clusters: An Asessment of Differences in Knowledge Bases in Turkish Textile Clusters Prof. Dr. Dilek Özbek
Çiğdem Berdi Gökhan
Çankaya University, Turkey
Innovation Clusters System Model for Siteler Furniture Manufacturing Industry of Ankara
Tüzin Baycan Levent 
İstanbul Technical University, Turkey
Creative Cities and Creative Clusters
Lunch 13:00 14:00        
Panel Session 2  (in Turkish)   Türkiye'de Kümelenme Modelleri 14:00 16:30 RED HALL Prof. Dr. Alaeddin Tileylioğlu 
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı
İş Makineleri Kümesi Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç
Ali Boğa
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Ülkemizde Rekabet Edebilirlik ve Kümelenme Yaklaşımı
Atilla Söğüt 
KOSGEB - Başkan Danışmanı
Rekabet Üstünlügü, Kümelenme ve KOSGEB Modeli 
Orhan Aydın 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Bölgesel ve Sektörel Kalkınmada Rekabet Analizi ve Kümelenme Modeli: Ostim Deneyimleri
Tülay Akarsoy Altay
TTGV - Politika ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü Başuzman
Bursa Otomotiv Yan Sanayine Yönelik Otomotiv Kümeleri için Kapasite Oluşturma Projesi - OKÜMKAP
Sevcan Güneş 
İTKİB - Projeler Sorumlusu
Başarılı Bir Küme Projesi Uygulaması: Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi
Closing Speech 16:30 17:00 RED HALL Prof. Dr. Alaeddin Tileylioğlu
Dean, Faculty of Economics & Administrative Sciences, Chair of the Workshop, Çankaya University
   
Cocktail  17:00 19:00